ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
728
6 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2566  นำโดย  นายวิวัฒน์  สงวนพงษ์   นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง   เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   โดยมีกิจกรรมดังนี้

        1.  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เวลา 09.00 น. ณ  วัดมาตุคุณาราม  หมู่ที่  1

        2.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง