ภาพกิจกรรม
การประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน
และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม

การประชุม ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองท่าเทียบเรือสุระกุลพร้อมกำแพงกันดิน และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แบบคร่อมถนนของเทศบาลตำบลกระโสม

345

10 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
หล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

หล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

436

20 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม

419

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

411

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล

412

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาตุคุณาราม

424

29 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

728

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

617

2 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

548

30 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

416

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

423

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2566

389

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

420

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

419

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความรู้เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) และโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

416

4 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2566

425

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา

การจัดประชุมประชาคมรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลกระโสม ให้การประปาภูมิส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการน้ำประปา

441

9 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

419

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นทีมผสม (อาวุโส) กีฬา อบจ. พังงา

การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นทีมผสม (อาวุโส) กีฬา อบจ. พังงา

445

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อาวุโสชาย อบจ.คัพ ปี 2566

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อาวุโสชาย อบจ.คัพ ปี 2566

419

20 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...