ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม
774
30 มิถุนายน 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 66 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม กำนันศุภกิจ ไหมละเอียด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเข้าร่วมกับศูนย์บริการวัดมาตุคุณาราม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา ซึ่งนำทีมมาโดย นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา