ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา เยี่ยมเยียนศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม
35
30 มิถุนายน 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 66 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม กำนันศุภกิจ ไหมละเอียด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเข้าร่วมกับศูนย์บริการวัดมาตุคุณาราม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา ซึ่งนำทีมมาโดย นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img