ภาพกิจกรรม
ประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล
30
30 มิถุนายน 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.45 น. นายวิวัฒน์ สงวนพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระโสม พร้อมกับหัวหน้าฝ่ายของเทศบาลตำบลกระโสม ร่วมประชุม ปรึกษา หารือ วางแผน แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องอัตรากำลังของเทศบาล เพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าแผนในปีงบประมาณ 2567


img
img
img
img
img
img
img
img
img