เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 กันยายน 2565

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
18 ตุลาคม 2564

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
18 ตุลาคม 2564

160


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2564

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 กันยายน 2564

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่ เมนู "เทศบัญญัติ"

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2563

268


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 กันยายน 2562

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 พฤศจิกายน 2561

236


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
28 กันยายน 2561

214


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พฤศจิกายน 542

197


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พฤศจิกายน 542

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

195


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ