รายงานผลตามนโยบาย
การดำเนินการนโยบายการป้องกันการทุจริต
23 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการนโยบายการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี 2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลกระโสม ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
9 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินนโยบาย No Gift Policy
23 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินนโยบาย No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
22 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ