โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
20 มกราคม 2563

0


- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

- ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนราชการภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
14 มกราคม 2563

0


- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

- ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนราชการภายใน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ